วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร หนึ่งใน 9 วัด ที่พลาดไม่ได้เหมาะมากสำหรับการทำบุญ 9 วัดที่ทีมงานรถตู้เช่าน่านของเราแนะนำทุกท่าน เป็นวัดที่จะพลาดไม่ได้หากลูกค้าต้องการมาทำบุญไหว้พระที่จังหวัดน่าน ซึ่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดน่าน เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบๆ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงามมากหากลูกค้าทุกท่าน เดินทางมาเที่ยวน่านก็อย่าลืมมาทำบุญที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารกันด้วยนะครับ และหากต้องการเช่ารถตู้นำเที่ยวจังหวัดน่าน สามารถติดต่อบริการของเราได้เลยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน