ตราประจำจังหวัดน่าน

คำขวัญจังหวัดน่าน

   แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ 

จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง 

     เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน

น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต เช่น เวียงวรนคร เวียงศีรษะเกษ เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน  จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีอำเภอทั้งหมด  15 อำเภอ 

ต้นไม้ประจำจังหวัดน่าน

ต้นกำลังเสือโคร่ง เป็นไม้ยืนต้นมีขนาดกลางอาจถึงขนาดใหญ่ สามารถสูงได้เต็มที่ตั้งแต่ 8-24 เมตร ลำต้นเดี่ยว ตั้งตรงเนื้อไม้แข็ง กิ่งแขนงแตกเป็นพุ่มแน่น ทรงกลม เปลือกหนา เป็นไม้ผลัดใบระยะสั้น เปลือกต้นสีน้ำตาลแดงหรือเทาออกเงิน มีต่อมระบายอากาศเป็นจุดเล็กๆยาวๆ กลมบ้างรีบ้างปะปนกันอยู่ เปลือกเมื่อใช้มีดถากออกมาจะมีกลิ่นหอมระเหยคล้าย "การะบูน" เวลาเปลือกแก่จะลอกออกเป็นชั้นๆคล้ายกระดาษ ที่ยอดอ่อนก้านใบและช่อดอกมีขนสีเหลืองหรือน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นรูปไข่แกมรูปหอก

ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน

เสี้ยวดอกขาว เป็นพืชมีดอกชนิดหนึ่งในวงศ์ถั่ว เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชีย ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ กว้างถึงค่อนข้างกลมลักษณะเป็น 2 พู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-18 ซม. ปลายเว้าลึก โคนเว้ารูปหัวใจ เส้นใบออกจากโคนใบ ดอก สีขาวกลีบตั้งมีเส้นริ้วในสีเหลืองแดงชัดเจน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่งจำนวนดอกน้อย กลีบดอก 5 กลีบ