รถตู้น่านการชำระเงิน

การชำระเงินรถตู้เช่าน่าน

สำหรับการชะเงิน สำหรับลูกค้าที่ต้องการเช่ารถตู้เช่าน่าน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองรถตู้ อาจจะมีค่าธรรมในการจองในราคาดังกล่าวเป็นราคามัดจำ กรณีที่ช่วงฤดูหนาวจะมีลูกค้าติดต่อขอเช่ารถตู้จำนวนมาก ทางเราจำเป็นต้องมีการโอนเงินค่ามัดจำ เพื่อจะได้จัดคิวรถตู้เช่าน่าน ให้ลูกค้าได้ครับ หรือแล้วแต่กรณี ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อมาสอบถามเกีย่วกับการจองรถตู้เช่าน่านได้เลยครับ

รถตู้เช่าน่านพร้อมเพย์


สามารถโอนผ่าน หมายเลข พร้อมเพย์

0832037357 นาย ศรีวิกรม์ ศรีเสน

โอนเงินค่ามัดจำรถตู้เช่า

โอนเงินเต็มจำนวนหลังจากใช้บริการรถตู้เช่าน่าน

สำหรับราคารถตู้เช่ารวมน้ำมัน สามารถโอน เต็มจำวนได้เลยครับ

เงินสดรถตู้เช่าน่าน

รถตู้เช่าน่าน VIP

ราคา ราคา 1800 ไม่รวมน้ำมัน โดยทางเราจะเติมน้ำมันเต็มถังหลังจากเสร็จงานลูกค้าต้องเติมเต็มถังให้ครับ

ราคารถตู้ไม่รวมน้ำมันพร้อมคนขับรถตู้เช่าน่าน 1,800 บาท ต่อวัน

ราคารถตู้ไม่รวมน้ำมัน โดยลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ครับ

หากมีโปรแกรมทัวร์ ที่ลูกค้านำมา สามารถสอบถามราคารวมน้ำมันครับ