วัดบ่อแก้ว

วัดบ่อแก้ว

วัดบ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 129 หมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นสถานที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมื่น และเป็นตำนานศักดิ์สิทธ์ พระเจ้าแก้ว  ภายในวัดมีพระธาตุบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมื่น ความโดดเด่น คือ  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลังงดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี แต่เดิมบ้านบ่อแก้วเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่าบ้านเมืองหิน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 (ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นสำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ให้ชื่อว่า "วัดศรีมาราม" ต่อมามีชายผู้หนึ่งทำลูกแก้ววิเศษล่วงลงไปในบ่อ หลังจากนั้นมาลูกแก้วนั้นแสดงปาฏิหาริย์มีดวงแก้วแสงสว่างล่องลอยออกมาจากบ่อน้ำทุกคืนวันพระ และลงกลับไปที่เดิม พระสงฆ์และชาวบ้านเกิดความศรัทธาจึงได้สร้างเจดีย์ครอบบ่อน้ำไว้ ต่อมามีพระเถระรูปหนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ชาวบ้านจึงเรียกซื่อว่าพระธาตุบ่อแก้วสืบมา และมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุทุกวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกับวันวิสาขะบูชา ซึ่งถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธ์ของวัดแห่งนี้ และแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงชื่อวัด รวมทั้งหมู่บ้าน เองก็เปลี่ยนชื่อเป็นบ่อแก้วเช่นกัน สำหรับสายทำบุญที่ชื่นชอบประวัติความเป็นมาและปาฏิหารย์ และสิ่งมหัศจรรย์ความเชื่อต่างๆก็สามารถเข้ามาขอพร เพื่อสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตได้นะครับ

หากเดินทางกันไปหลายคนและมองหาบริการดีๆ ที่พาทุกท่านเดินทางได้อย่างปลอดภัยที่จังหวัดน่าน สามารถติดต่อทีมงานของเราได้นะครับ ยินดีพาทุกท่านเดินทางไปเที่ยวที่ทุกท่านต้องการหวังว่า ประวัติความเป็นมาของวัดนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวสายบุญ มีความสนใจนะครับ