วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวใหม่ของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน หากต้องการชมวิวของจังหวัดน่นานในตัวเมืองเราขอแนะนำมาเที่ยวยอดดอยเขาน้อย คุณจะพบกับความงามของดินแดนที่สวยราวภาพวาดจนทำให้คุณรู้สึกไม่เชื่อสายตา ความสวยงามของธรรมชาติ กับบ้านเมืองในจังหวัดน่านที่ยังมีต้นไม้เขียวขจีงดงาม ที่มอบความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ทำให้คุณหนีจากเมืองกรุงเพื่อมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน เพราะคุณจะไม่มีวันได้เห็นแน่ในเมืองกรุง และแวะถ่ายรูปเช็คอินเพื่อบ่งบอกว่าคุณมาถึงแล้วนะ จังหวัดน่าน และที่สำคัญทีมงานรถตู้เช่าน่านเราจัดให้อยู่ใน 9 วัด ที่ต้องมาให้ได้ในจังหวัดน่าน ในจุดชมวิวทิวทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ที่ยืนอย่างสง่างาม โดยบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 สำหรับตัวพระธาตุนั้นมีถือว่ามีความเก่าแก่ เพราะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 2030 โดยเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่าพร้อมกับบูรณะวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันด้วย

สำหรับทุกท่านที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านและมองหาบริการรถตู้เช่าที่จังหวัดน่าน ที่มอบความสุขการเดินทางและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ทุกท่าน อย่าลืมติดต่อทีมงานของเราเพื่อพาทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชม ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ