วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวัดนี้สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ซึ่งครองนครน่าน อยุ๋ระหว่าง พ.ศ.1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505  เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร ที่เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมาก เป็นอีกวัดหนึ่งที่ทีมงานรถตู้เช่าน่านของเราจัดให้อยู่ ใน 1 ใน 9 วัดที่จะทำบุญ ที่ต้องมาสักการะบูชา เพื่อเสริมสร้างบารมี ให้แก่นักบุญทุกท่าน และเป็นวัดที่เก่าแก่และอยู่มานานเหมือนกัน และเป็นวัดที่มีสีสันสีทองที่ต่างจากวัดอื่นๆในจังหวัดน่านอยู่บ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน