พาทำบุญ 9 วัดจังหวัดน่าน

หากลูกค้ากำลังวางแผนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านและมองหาวัดสำหรับการทำบุญทีมงานขอเสนอการทำบุญ 9 วัดจังหวัดน่าน ที่สายบุญทุกท่านห้ามพลาดโดยวัดที่ทีมงานนำเสนอการนำเที่ยวจังหวัดน่าน 9 วัด ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน ซึ่งเหมาะกับลูกค้าทุกท่านที่ชื่นชอบ

1.วัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร์ ซึ่งแน่นอนว่าวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง พายกระซิบที่มีความสวยงาม เป็นการจีบสาว สมัยก่อน ที่ไม่เหมือนกับตอนนี้เป็นการวาดภาพ ที่พูดถึงขนบธรรมเนี่ยมประเพณีสมัยก่อน ซึ่งตอนนี้ เราสามารถจีบสาวได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง social facebook line และแอพจีบสาว หากลูกค้าสนใจสถาปัตยกรรมรูปภาพวัดแห่งนี้ห้ามพลาด

2.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร หนึ่งใน 9 วัด ที่พลาดไม่ได้เหมาะมากสำหรับการทำบุญ 9 วัดที่ทีมงานรถตู้เช่าน่านของเราแนะนำทุกท่าน เป็นวัดที่จะพลาดไม่ได้หากลูกค้าต้องการมาทำบุญไหว้พระที่จังหวัดน่าน ซึ่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดน่าน เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบๆ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงามมาก

3.วัดพญาวัด วัดพญาวัด เป็นวัดโบราณทางพุทธศาสนสถาน ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันพื้นที่ของวัดอยู่ภายในเขต “เวียงวัดพญาวัด” อันเป็นเวียงโบราณริมแม่น้ำน่านที่คงสร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองน่าน เมืองน่านสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1911 ถือว่าเป็นวัดแห่งนึงเก่าแก่ในจังหวัดน่าน

4.วัดหัวข่วง อยู่บนถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ซึ่งอยู่ใกล้กับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน หากทุกท่านเดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เสร็จแล้วสามารถเดินทางมาที่เที่ยวที่วัดหัวข่วงได้เลยครับเพราะอยู่ใกล้กัน สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่วัดนึง และที่สำคัญกว่านี้ วัดแห่งนี้ ไม่ทราบที่มาว่าสร้างไว้สมัยใด ซึ่งต้องมีความเก่าแก่มากๆ และมี มีเพียงหลักฐานว่าได้รับการบูรณะในราว พ.ศ. 2425โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน และต่อมาราวปี พ.ศ.2472 ในสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองน่าน องค์สุดท้าย ซึ่งต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2533 กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบูรณะเจดีย์วัดหัวข่วงและได้ประกาศเป็นโบราณสถานของชาติปูชนียสถานในวัดหัวข่วง ทางทีมงานรถตู้เช่าน่านของเราถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และเราจัดให้อยู่ใน 1 ใน 9 วัดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวจังหวัดน่าน วัดนี้เป็นวัดนึงที่น่าเลื่อมใส่ สำหรับกิจกรรม ทางพุทธศาสนา ทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามได้ที่ Fanpage วัดหัวข่วง

5.วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวของจังหวัดน่าน หากทุกท่านเคยไป เที่ยมชมวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงรายแล้ว ที่จังหวัดน่านของเราก็มี เหมือนกัน ถึงแม้ว่าความสวยงามเราอาจจะสู้ไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นวัดหนึ่งที่โดดเด่นที่สำคัญของจังหวัดน่าน และมีความเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามเฉพาะของที่น่าน และวัดมิ่งเมืองยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ซึ่งตามธรรมเนียมพิธีของศาสนาพุทธ หรือ ศาสนาพราหมณ์หรือก่อนที่เราจะเริ่มต้นจะสร้างเมือง จะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น ซึ่งศาลหลักเมืองของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่วัดมิ่งเมือง จึงถือว่าเป็นหนึ่ง ใน 9 วัดของจังหวัดน่าน ที่ต้องเดินทางมาสักการะบูชา และมีความศักดิ์สิทธ์ในตัว หากเราพูดถึงประวัติของวัดมิ่งเมือง เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527 ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน หากทุกท่านเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่าน ก็อย่าลืมมาเที่ยวที่วัดมิ่งเมืองด้วยนะครับ

6.วัดศรีพันต้น ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวัดนี้สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ซึ่งครองนครน่าน อยุ๋ระหว่าง พ.ศ.1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร ที่เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมาก เป็นอีกวัดหนึ่งที่ทีมงานรถตู้เช่าน่านของเราจัดให้อยู่ ใน 1 ใน 9 วัดที่จะทำบุญ ที่ต้องมาสักการะบูชา เพื่อเสริมสร้างบารมี ให้แก่นักบุญทุกท่าน และเป็นวัดที่เก่าแก่และอยู่มานานเหมือนกัน และเป็นวัดที่มีสีสันสีทองที่ต่างจากวัดอื่นๆในจังหวัดน่านอยู่บ้าง

7.วัดสวนตาล วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปีสร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ.1955 โดยสร้างขึ้นณบริเวณด้านนอกของกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมาก่อน และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่น เอง นอกจากนี้วัดสวนตาลยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระเจ้าทองทิพย์” ทิพย์แห่งทองพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ด้วย

8.วัดพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวใหม่ของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน หากต้องการชมวิวของจังหวัดน่นานในตัวเมืองเราขอแนะนำมาเที่ยวยอดดอยเขาน้อย คุณจะพบกับความงามของดินแดนที่สวยราวภาพวาดจนทำให้คุณรู้สึกไม่เชื่อสายตา ความสวยงามของธรรมชาติ กับบ้านเมืองในจังหวัดน่านที่ยังมีต้นไม้เขียวขจีงดงาม ที่มอบความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ทำให้คุณหนีจากเมืองกรุงเพื่อมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน เพราะคุณจะไม่มีวันได้เห็นแน่ในเมืองกรุง และแวะถ่ายรูปเช็คอินเพื่อบ่งบอกว่าคุณมาถึงแล้วนะ จังหวัดน่าน และที่สำคัญทีมงานรถตู้เช่าน่านเราจัดให้อยู่ใน 9 วัด ที่ต้องมาให้ได้ในจังหวัดน่าน ในจุดชมวิวทิวทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ที่ยืนอย่างสง่างาม โดยบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 สำหรับตัวพระธาตุนั้นมีถือว่ามีความเก่าแก่ เพราะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 2030 โดยเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่าพร้อมกับบูรณะวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันด้วย

9.วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สำหรับนักท่องท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาสักการะบูชา เนื่องจากท่านต้องการเดินทางมาไหว้พระประจำปีเกิดของปีเถาะ (กระต่าย) โดยปีกระต่าย หรือที่เกิดในปี พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554 และเพิ่มไปอีก ทุก 12 ปี สามารถมาทำบุญที่วัดพระธาตุแช่แห้ง หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป ทีมงานรถตู้น่าน ขอแนะนำว่าจะพลาดมาทำบุญไม่ได้เราจัดว่าอยู่ใน 9 วัด ทำบุญที่ทุกท่านเดินทางมาต้องสักการะสักครั้ง โดยข้อมูลทั่วไปของ วัดพระธาตุแช่แห่ง สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน

พระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น และหากใครที่จะเดินทางได้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง นั้น สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

สิ่งที่น่าสนใจ

1. วิหารหลวง

อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง และต่อชั้นลดออกไปทางด้านหน้า 2 ห้องและ ด้านหลัง 1 ห้อง ภายในวิหารหลวงมีพระเจ้าล้านทองเป็นพระประธาน พุทธลักษณะปาง มารศรีวิชัยศิลปะล้านนา ประทับนั่งบนฐาน เป็นพระพุทธรูปองค์ที่สวยงามในจังหวัดน่านองค์หนึ่งและ เป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน พระพุทธรูปประทับยืน ประดิษฐานใน วิหารหลวงจำนวน 2 องค์ปัจจุบัน องค์จริงมอบให้พิพิธภัณฑ์ จ.น่านอีกองค์ ถูกโจรกรรมและยังไม่ได้กลับคืน องค์ที่เห็นจำลองจาก องค์จริงทำพิธีหล่อเททองเมื่อ ปี 2550หน้าบันประตูของวิหารหลวงเป็นปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว เอกลักษณ์ของศิลปะ เมืองน่าน

2. วิหารพระเจ้าทันใจ

สร้างด้วยคอนกรีตหลังคาไม้มุงด้วย กระเบื้องดิน รูปแบบวิหารโถง ทรงจัตุรมุข กว้าง 11 เมตร ยาว 11เมตร และรอยพระพุทธบาท จำลอง ปัจจุบันบูณณะดูใหม่และงดงามยิ่งขึ้น

3. เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

องค์กระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร มีสีเหลืองอร่าม เนื่องจากบุด้วยแผ่นทองเหลือง ลักษณะของเจดีย์ทรง ระฆัง ส่วนฐานทำเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้า กระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้นองค์ระฆังมีขนาดเล็กบัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแต่งคล้ายกลีบบัว หรือลายใบไม้แทนลายดังกล่าวนี้คงได้้รับอิทธิพลจากศิลปะพม่า ซึ่งนำมาต่อเติมขึ้นภายหลัง เมื่อล่วงเข้า พุทธศตวรรษที่ 24 แล้ว

4. วิหารพุทธไสยาศน์

อยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้ง มีเจดีย์สีขาวศิลปะพม่าเป็นเจดีย์ที่จำลองมาให้ชาวพุทธได้บูชา ชาวบ้าน เรียกว่า พระธาตุเชวาดากองตั้งอยู่ทางซ้ายมือเมื่อเดินขึ้นมาถึงบริเวณล้านด้านหน้าวัดพระธาตุวิหาร ก่อสร้างตามแนวยางขององค์พระ มีประตูทางเข้าด้านหลังคือ ทิศใต้

5. บันไดนาค

บันไดนาค 2 ตัว คู่กันซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระบรมธาตุซึ่งสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้ในบริเวณกว้าง

แน่นอนครับแต่ละวัดที่ทีมงานของเราแนะนำเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนานและมีอายุ ราวหลายร้อยปีมี่สิ่งที่น่าสนใจจำนวนมากที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน หากลูกค้าทุกท่านชื่นชอบการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดน่านหรือมองหาบริการรถตู้เช่าดีๆที่ทีมงานของเราแนะนำสามารถเดินทางมาเที่ยวได้เลยนะครับยินดีบริการลกค้าทุกท่านกับการบริการรถตู้เช่าน่านที่พร้อมดูแลทุกคน มองหาบริการรถตู้เช่าน่าน สามารถติดต่อทีมงานของเราได้เลยนะครับ